YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 

Arbeid

Aktivitet

Deltaking

Sunnmøre Ergoterapi er eit enkeltpersonsforetak som blei starta i 2004.

 Eg har arbeidd som ergoterapeut i over 30 år, innan     kommune og fylkeskommune, privat og helseforetak.

 Områda har vore innan teneste for eldre og uføre,  nevrologiske lidingar, helsevern for psykisk utviklingshemma  (no PU), verna bustad og arbeid, kommuneergoterapi,  bedriftshelseteneste og spesialisthelseteneste for barn.

 

 Medan eg jobba som kommuneergoterapeut starta eg dette firmaet i 2004, der eg hovudsakleg hadde saker frå NAV; såkalla  Arbeidsplassvurderingar, og Skrivedans i barneskolen. Etter kvart har oppdraga auka både i omfang og type (sjå fanar). 

 

Eg tar også oppdrag frå kommunar utan ergoterapeut.

 

 I 4 år var eg tilsett ved Habiliteringa på Ålesund sjukehus, i 2,5 år av desse var eg prosjektleiar der.                

Eg arbeider no på fysikalsk-medisinsk avdeling ved Ålesund sjukehus.

Eg tar oppdrag frå heile Sunnmøre                 

Sunnmøre Ergoterapi

 

Orgnr 986 818 448

Kontaktperson.

Birgitte Ulstein Kvangarsnes

Tlf: 48 21 71 17

ulsteinb@online.no

 

 

• Ergoterapi-

• Ein viktig del av heilheita