Andre referansar

16.10.2019

Eg har også hatt andre oppdrag, men dei fleste av desse har vore i høve privatpersonar og ikkje bedrifter.
Her er nokre:
Borgund vidaregåande skole (Undervisning)
Ålesund kommune (Turvegprosjektet 2018)
Sykkylven kommune (mangla ergoterapeut i mange år, pasientoppfølging)
Ørskog kommune (manglar ergoterapeut, pasientsaker)
Sandøy kommune (som over)
Sande kommune (som over)
Stordal kommune( som over)
Stranda kommune (som over)