Referansar

16.10.2019

Referansane her gjeld nokre av bedriftene eg har fått ergonomioppdrag frå:
Ship Equip (no Inmarsat)
Rolf Olset AS
Jysk Ålesund
Blindheim Legesenter
NLM Kontorsenter
HMS-Consult Ørsta/Volda (seinare Hjelp 24, no Stami)
NAV Ålesund
Stami